"Rakennuttamisen ammattilainen apunasi"

Tarvitsetko KVV- tai IV-vastaavaa valvomaan työn jälkeä tai ammattilaisen hoitamaan rakennuttamisen puolestasi niin pienissä kuin isoissa hankkeissa? Kokeneesta henkilöstöstämme löydät molemmat.

"Luottokumppani lvi-asioiden hoidossa"

TK-Pipeltä kaikki LVI-työt ammattitaidolla ja tehokkaasti niin pienissä töissä, kuin suurissa projekteissa.

"Lämmitysjärjestelmäsi huoleton kumppani"

Lämmönjakokeskuksen kuntotsekki varmistaa lämmönjakojärjestelmäsi huolettoman ja varman toiminnan kaikkina vuodenaikoina!

"Energia-avustus konsultointia"

Energia-avustusta hankkeille on mahdollista saada jopa 20-50% urakkasummasta!

PALVELUMME

Palvelemme mm. yksityisiä, yrityksiä, taloyhtiöitä, julkisia sektoreita sekä rakennuttajia.

KVV- ja IV-vastaavan palvelut

KVV- ja IV-vastaava valvoo puolestanne, että asennukset tehdään asiaankuuluvalla tavalla ja suunnitelmien mukaisesti. KVV- ja IV-vastaavan tarvitset, kun hankkeella on rakennuslupa. Tälläisiä töitä tehdään esimerkkiksi:

  • kylpyhuonetta korjatessa
  • rakennusta laajennettaessa
  • uudisrakennuskohteissa

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Rakennuttamis- ja valvontapalveluissa tehtävänämme on toimia työntilaajan ammattiapuna hankkeen erivaiheissa. Työmaavalvonnassa olemme tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja työmaan organisaation sekä suunnittelijoiden kanssa. Rakennuttamisen osalta varmistamme, että tilaajan asettamat tavoitteet täyttyvät hankkeen osalta. Rakennuttamisen ja valvonnan palvelut ovat kokonaispalveluja, jotka sisältävät esimerkiksi:

  • konsultoivan palvelun erikoisosaamista vaativissa töissä
  • ongelmanselvitykset erilaisissa korjausrakentamisen kohteissa
  • hankkeet suunnitelmista, kilpailuttamisen kautta rakentamiseen
  • työmaavalvonnan ja raportoinnin

Energiakonsultointi

ENERGIA-AVUSTUS ASUINKIINTEISTÖILLE 2020-2022

Oletteko miettineet kiinteistöllenne energiaremonttia?
Konsultoimme niin pientalojen asukkaita kuin isoja taloyhtiöitä, kuinka saatte hyödynnettyä valtion myöntämän energia-avustuksen tehokkaasti hankkeessanne.

Energia-avustusta on mahdollista saada, jopa 20-50% koko hankkeenne kokonaiskustannuksista.
Kysy lisää eri vaihtoehdoista meiltä!

HUOM!
Energia-avustusten osalta konsultointi kustannuksista saa 50% kustannuksista takaisin avustuksen muodossa, kun hanke täyttää avustukselle määrätyt vaatimukset.

LVI suunnittelu

LVI-suunnittelun osalta vertailemme eri toteutustapoja ja etsimme kohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun. Suunnitteluun käytämme nykyaikaisia LVI-suunnittelu ohjelmistoja ja takaamme näin suunnitelmien laadun ja teknisen toimivuuden. Teemme LVI-suunnitelmat:

  • Taloyhtiöille
  • Omakotitaloihin
  • Sekä muihin kiinteistöihin

Lisäksi kauttamme lämmitysjärjestelmien korjaussuunnittelu yhteistyössä Tekno-Innovaatio Oy:n kanssa.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi